« Zurück zur Übersicht

ŽENSKO PODJETNIŠTVO: ovire, izzivi in nova obzorja

V petek, 2. oktobra sem v Evropskem parlamentu, v sodelovanju z Mrežo za enakost spolov stranke ALDE (ALDE Gender Equality Network) gostila konferenco, kjer so sodelujoče iz različnih držav članic EU razpravljale, kako zmanjšati razliko med spoloma pri dostopu do finančnih in drugih storitev v okviru spodbujanja žensk v svetu podjetništva.

Ni skrivnost, da obstajajo razlike med spoloma, ko gre za stopnjo uspešnosti na področju podjetništva. Leta 2012 so ženske predstavljale le 29 odstotni delež od 40,6 milijonov podjetnikov v Evropski uniji. Pri ustanavljanju in vodenju podjetja se ženske soočamo z več težavami kot moški, predvsem pri dostopu do finančnih sredstev, usposabljanju, povezovanju v poslovne mreže ter usklajevanju poslovnega in družinskega življena.

FemaleEntrepreneurs1

Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov pripravlja poročilo na lastno pobudo o Zunanjih dejavnikih, ki predstavljajo ovire za evropsko žensko podjetništvo (External factors that represent hurdles to European female entrepreneurship). Cilj delovne skupine je prispevati konkretna politična priporočila temu poročilu s pomočjo diskusij med liberalkami in liberalci znotraj Mreže za enakost spolov stranke ALDE in dotičnih evropskih liberalnih poslank in poslancev. Delovna skupina je z veliko vnemo in pozitivnim pristopom analizirala in razpravljala o težavah in diskriminacijah, ki ovirajo ženske v podjetništvu.

Razpravo je pričela Erika Schulze, raziskovalka v Evropskem parlamentu v oddelku za državljanske pravice in ustavne zadeve in predstavila glavne ugotovitve raziskave o Žensko podjetništvo: odpravo razlik med spoloma pri dostopu do finančnih in drugih storitev ter v socialnem podjetništvu (Women`s entrepreneurship: closing the gender gap in access to financial and other services and in social entrepreneurship) . Zbrani odgovori ter ugotovitve o bančnih in podjetniških podporah prikazujejo, da ženske nerade zaprosijo za sredstva, saj ne želijo, da njihov posel raste z nizko donosnostjo, poslovne ideje temeljijo na nizki stopnji virov, oblika podjetij pa se ohranja na ravni enoosebnih podjetij. Anketirane so predlagale številne načine, kako pomagati ženskam pri zagotavljanju finančnih sredstev ter podporo za njihovo poslovanje: zagotavljanje mentorstva pri razvoju poslovnih načrtov ter „coaching“ podporo. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je bančna industrija naklonjena shemam svetovanja in vodenja žensk pri iskanju virov financiranja.

FemaleEntrepreneurs2

Možno je prepoznati, da obstaja potreba po ne običajnih virih kapitalskega financiranja za ženske v podjetništvu. Področje razkola je tudi napetost med željo uskladiti družino in podjetje, saj je bilo to dvoje pogosto videno kot dve ločeni entiteti. Kljub spremembam, pa se veliko žensk mora vsaj delno odpovedati karieri, saj v številnih evropskih državah obstaja problem urejenega in dostopnega varstva otrok, tako javnega in zasebnega varstva, kot delitev odgovornosti varstva s partnerjem.

Anna Danti iz Evropske komisije (DG Growth), oddelka za promocijo podjetništva in izboljšanja podjetniškega okolja za majhna in srednje velika podjetja ter žensko podjetništvo je poudarila, da je pri spodbujanju žensk v podjetništvu, zlasti na začetku, zelo pomembno okolje. Glavna težava žensk v podjetništvu je pomanjkanje možnosti do finančnih sredstev, pomembnih tehničnih, znanstvenih in splošnih poslovnih mrež, ki so bistvenega pomena za oblikovanje novih in širitev obstoječih podjetij, iskanju vlagateljev, poslovnih partnerjev in mentorjev. To je predstavljeno tudi v Akcijskem načrtu za podjetništvo 2020, kjer so opisani odločilni ukrepi za sprostitev podjetniškega potenciala Evrope in okrepitev podjetniške in inovativne kulture v Evropi. Leta 2009 je Evropska komisija ustanovila Evropsko mrežo ambasadork ženskega podjetništva, ki naj bi delovale kot vir navdiha in vzornice za potencialne podjetnice. Pilotni projekt „Ženski poslovni angeli“ spodbuja mentorstvo in usposabljanje med poslovnimi angeli in ženskimi podjetnicami z namenom nudenja pomoči pri iskanju dostopa do financiranja.

Skozi celotno konferenco, so udeleženke predstavile izkušnje iz vsakdanjega življenja, tako negativne kot pozitivne, ki so nam lahko za zgled in priporočila. Naj bo to političarka ali poslovna ženska cilj je zelo preprost: podjetništvo je močno gonilo gospodarske rasti in novih delovnih mest, odpira nove trge ter spodbuja razvoj novih spretnosti in sposobnosti, možnosti za to pa morajo biti enakopravne in pravične.